Skip to main content

Vad behöver en ledare veta för att kunna individanpassa aktiviteter för deltagare med demenssjukdom?

Detta är en fördjupande cirkelledarutbildning där ledaren ska få grundläggande kunskap om demenssjukdomar och bli tryggare i sin ledarroll gentemot målgruppen. Fokus ligger på struktur och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar och möjligheter för aktivitetsledare/cirkelledare att göra bra verksamhet med målgruppen. Kursen är kostnadsfri. Du bör ha gått en grundläggande cirkelledarutbildning först. Kontakta gärna din lokala ABF-avdelning för mer information om utbildningen GRUND. Klicka på knappen nedan för att komma till fördjupningsutbildningen Minnas Tillsammans.

Projektet

Projektidén för Minnas Tillsammans uppstod efter samtal med cirkelledare, artister, enhetschefer och aktivitetssamordnande personal. Cirkelledarna upplevde att personer med demenssjukdomar ofta hamnar i ett utsatt läge då sjukdomen kan göra det svårt med samspel. 

Samverkansparter

Projektet Minnas Tillsammans genomfördes i samverkan mellan ABF Södra Småland, äldreboendet Norrelid i Växjö kommun och äldreboendet Älmegården i Tingsryds kommun. Vi ville skapa möjlighet till kontinuerliga individanpassande aktiviteter för välmående och ökad självkänsla hos målgruppen.

Minnas tillsammans