Skip to main content

Om kursen

Vad behöver en ledare veta för att kunna individanpassa aktiviteter för deltagare med demenssjukdom? Vi lyssnade på vad cirkelledarna efterfrågade. Svaret blev att de ville ha mer kunskap om demenssjukdomar och verktyg kring bemötande och anpassning av aktiviteten efter deltagarnas behov och förutsättningar. Vi började
samla information och sammanställde ett utbildningsmaterial.

Syftet med en fördjupande cirkelledarutbildning är dels att ledaren ska få grundläggande kunskap om demenssjukdomar och bli tryggare i sin ledarroll gentemot målgruppen, dels att säkerställa ett kvalitativt innehåll och folkbildande upplägg på aktiviteterna. Fokus ligger på struktur och samverkan och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar och möjligheter för aktivitetsledare/cirkelledare att göra bra verksamhet med målgruppen. Som studieförbund är det viktigt att känna cirkelledarna, prata värderingar och ha kontinuerliga avstämningar. Ledarna blir organisationens ansikte utåt och behöver såklart god kunskap om organisationen de representerar. Cirkelledare behöver därför ha gått en grundläggande cirkelledarutbildning. Klicka på knappen nedan för att komma till fördjupningskursen Minnas Tillsammans.

En metodbok

Minnas Tillsammans finns även som en metodbok, ladda ner eller beställ i ABFs webbutik.