Skip to main content

Samverkansparter

Projektet Minnas Tillsammans genomfördes i samverkan mellan ABF Södra Småland, äldreboendet Norrelid i Växjö kommun och äldreboendet Älmegården i Tingsryds kommun. ABFs förbundsexpedition har haft en handledande och stöttande roll i frågan om hur aktiviteterna med målgruppen kan implementeras in i den vanliga folkbildningsverksamheten efter projektets slut. Vi ville skapa möjlighet till kontinuerliga individanpassande aktiviteter för välmående och ökad självkänsla hos målgruppen.

Projektets arbetsmetod hade till syfte att övervinna de hinder som finns för att personer med demenssjukdom ska kunna vara delaktiga i folkbildningsverksamheten. Metoden bygger inte på att utveckla ett specifikt ämnesområde utan på hur lokalsamhällets aktiva ledare ska kunna erbjuda och genomföra en bredd av aktiviteter ihop med deltagare med demenssjukdom. Vi som studieförbund vill tillhandahålla kontinuerliga, individanpassade och kulturskapande aktiviteter, som genomförs med trygga ledare. Folkbildningen, och cirkelledarna i synnerhet, kan bidra med en rik mångfald i utbudet. Att samverka gynnar alla, både deltagarna, boenden, ledare, föreningar och studieförbund.

Metoden fokuserar på hur kommunikation och möten bygger samverkan mellan boende, aktivitetsledare och studieförbund. Metoden har sammanställts i Minnas Tillsammans-modellen, en samverkans- och kommunikationsmodell som är tänkt att vara en hjälp i att hitta en samsyn och struktur på genomförandet.

Minnas Tillsammans metodbok finns att beställa eller ladda ner som pdf i ABFs webbutik.